Uzupełnienie dokumentacji przed biegiem

Opublikowano: czwartek, 18, May 2017

Przypominamy, że osoby zgłoszone na bieg honorowy stulecia przed biegiem dostarczają oświadczenie o stanie zdrowia, a dzieci i młodzież zgodę rodziców wraz z informacją o stanie zdrowia oraz potwierdzenie opłaty startowej.

Druk oświadczenia/zgody do pobrania w internecie (http://stulecie.szkolachylice.pl/index.php/bieg-stulecia/16-zgoda-rodzicow) lub w sekretariacie.