Kalendarium

Opublikowano: poniedziałek, 02, January 2017
1878

Właścicielka majątku p. Wanda Wiśniewska wydziela plac pod budowę szkoły.

1910

Zarząd gminy Nowa Iwiczna przydziela plac 4000 m2. Rozpoczęto budowę szkoły.

1914

Wybuch I wojny światowej. Przerwano budowę szkoły. 

1917 - 1918

Dokończono budowę budynku o wymiarach 12 m x 12 m. Wybudowano szatnię i mieszkanie dla nauczycielki. W jednej izbie lekcyjnej uczyło się 20 - 30 dzieci (3 oddziały, praca na zmiany).

1926

Podejmuje się działania zmierzające do rozbudowy szkoły. Uczniów w szkole przybywa. Do nauczania wynajmowane są izby w domach prywatnych.

1931

Przygotowano plany rozbudowy.

1932

Wybudowano nowe izby lekcyjne, niewielki korytarz i klatkę schodową od strony południowej. Szkoła liczy 7 klas.

1939 - 1945

II wojna światowa. Szkoła boryka się z typowymi dla tego okresu problemami. Budynek zajmuje wojsko niemieckie. Przerwano naukę na okres 1 - 2 miesięcy. Zajęcia odbywają się poza szkołą, a w okresie okupacji wg narzuconego przez władze niemieckie programu. Nauczyciele w różnych warunkach i miejscach prowadzą tajne nauczanie, np. języka polskiego, historii.

1945

Po okresie okupacji kierownikiem nadal jest Zygmunt Szymański - dobry pedagog, działacz społeczny, organizator życia kulturalnego i oświatowego na wsi. Umiał współpracować ze środowiskiem. Lubiany przez młodzież. Szanowany przez rodziców.
W szkole zostają zatrudnieni nowi nauczyciele (p.Pietrzyk, pp.Górscy).

1960 - 1972

Kierownik szkoły wraz ze społeczeństwem Chylic czyni dalsze starania zmierzaj±ce do gromadzenia funduszy i materiałów do dalszej budowy szkoły.

1972 - 1976

Następuje dalsza rozbudowa szkoły (wybudowano 3 nowe izby lekcyjne, salę gimnastyczną (obecną salę nr 9), szatnię, pomieszczenia administracyjne). Rozpoczęła się także modernizacja budynku (c.o, kanalizacja, doprowadzenie wody).

1976 - 1980

Porządkowanie otoczenia wokół szkoły po zakończonej budowie, założenie trawników, sadzenie drzew i krzewów, zorganizowanie placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

1980 - 1983

Dalsza poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli (poprzez przeniesienie filii biblioteki publicznej z budynku szkoły na ul. Przesmyckiego - odzyskano salę nr 7 na potrzeby szkoły, wybudowano boisko do gry w piłkę koszykową i siatkową, uruchomiony zostaje gabinet stomatologiczny, wykonana nowa elewacja budynku).

VIII 1983

Dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Witkoś. Następuje modernizacja i dalsza rozbudowa szkoły.

1984

Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia przeznaczone dla oddziału przedszkolnego.

1988

Dobudowa łącznika i szatni, przebudowa wewnętrzna (powiększenie pokoju nauczycielskiego). Powołano komitet budowy sali gimnastycznej.

1989

Wybudowano wiaty na rowery.

1990

Generalny remont centralnego ogrzewania (wymiana grzejników blaszanych na żelazne). Remont dachu na budynku szkoły.

1993

Nowa elewacja budynku.

1994

Rozpoczęcie budowy łącznika do sali gimnastycznej - fundamenty.

1995

Trwa budowa łącznika (pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, nowego gabinetu lekarskiego, pomieszczenia na bibliotekę szkolną, łazienki, natrysków, przebieralni). Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.

II 1995

Oddanie do użytku łącznika.

15 XI 1996

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej z zapleczem.

1 IX 1999

Powstanie gimnazjum. Dyrektorem gimnazjum zostaje p. Małgorzata Rygier - Jaworska.

1 IX 2002

Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach zostaje p. Małgorzata Rygier - Jaworska.